Nieuws 20 en 27 mei 2018


Diensten 20 mei - 1e Pinksterdag
Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld - m.m.v. trompettisten
Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger: ds. W. Smit, Smilde.
In beide diensten wordt gecollecteerd voor de Pinksterzending.

Dienst 21 mei - 2e Pinksterdag
Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger: ds. H.O. ter Beek, Zwartsluis - m.m.v. chr.gem.zangver. Looft den Heere.

Diensten 27 mei
Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger: ds. T. Veenstra, Kampen.
Wanneperveen 09.30 uur. Voorganger: ds. W.J. Menkveld - koffie na de dienst.
In beide diensten is er een extra collecte voor kerk en onderhoud.

Diensten 3 juni
Belt-Schutsloot 09.30 uur. Voorganger: ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet.
Belt-Schutsloot 19.00 uur - Sing In.
Wanneperveen 09.30 uur: Voorganger: dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot - Jeugddienst.

Oppas W'veen en BS: Zie www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl, onder: rooster.

Rooster bloemendienst W'veen
20/5 - fam. W. van der Heide, Weth. Vosstraat 53, en fam. A. Wink, Veneweg 20.
27/5 - fam. E. Westerman, Veneweg 203, en fam. G. Dam, Veneweg 187.
03/6 - jeugddienstcommissie

Bloemen
De bloemen uit de dienst te BS van zondag 6 mei gingen met hartelijke groeten naar de heer R. Schoenmaker omdat hij in het ziekenhuis heeft gelegen en met hartelijke felicitaties naar Marina Wagenaar i.v.m. met de geboorte van haar dochter Marlynn.
De bloemen in Wanneperveen gingen ter bemoediging naar mw. Kleine, Weth. Vosstraat 25 en naar mw. Knol, Bovenboerseweg 29.
De bloemen van zondag 13 mei gingen met hartelijke felicitaties naar Albert en Monique Stam, Noorderweg 27a, in verband met de geboorte van een dochter en naar de heer C.P. den Herder, Burg. Pastoorstraat 70, hij is jarig geweest.

Verantwoording
De diaconie collecte van 6 mei jl. voor het missionair werk in BS bedroeg € 113,90 en in W'veen € 66,52.
De diaconie collecte uit de gezamenlijke dienst van 13 mei jl. was € 138,30.

Ledenmutatie
Wanneperveen
- Dhr. J. van der Linde (Weth. Vosstraat 3) is verhuisd naar Weth. Vosstraat 38, 7946 AX Wanneperveen.

Paaskaars 2017
Mochten er gemeenteleden zijn die belangstelling hebben bij de paaskaars van 2017, dan kunt u dit aangeven bij een van de leden van de diaconie.
Wanneer meerdere mensen ons benaderen, zullen we de kaarsen gaan verloten.
Met vriendelijke groet namens de diaconie, Ineke Slot

Nieuwe website
U hebt er al eens over kunnen lezen in Nieuwsbrief en Leef Mee maar ongeveer half mei is de nieuwe website van onze gemeente klaar en gaat dan online. Het adres blijft hetzelfde: www.pknwanneperveenbeltschutsloot.nl . Omdat o.a. per 25 mei de privacyregelgeving strenger wordt komt het gemeentenieuws achter een wachtwoord. Dit wachtwoord kunt u opvragen via: scriba@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl of webmaster@pknwanneperveenbeltschutsloot.nl.
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u dit wachtwoord wereldkundig maakt.

Jarigen juni
Onderstaande dames en heren hopen D.V. volgende maand hun verjaardag te vieren:
02-06 dhr. L. de Goede, Belterweg 38, 8066 PX, 83 jaar.
02-06 mw. H. Lok-Stam, Kerklaan 6, 8066 PJ, 81 jaar.
05-06 mw. T. Hendriks-Huisjes, Burg. Pastoorstraat 80, 7946 BB, 85 jaar.
15-06 dhr. G.F. Ruiter, Vaste Belterweg 7, 8066 PT, 84 jaar.
23-06 mw. S. Halfmouw-Stam, Noorderweg 59, 8066 PW, 83 jaar.
25-06 dhr. S. Lok, De Steenakkers 6, 8066 PV, 84 jaar.
30-06 dhr. J. Beute, Burg. Pastoorstraat 32, 7946 BA, 86 jaar.
Allemaal van harte gefeliciteerd en een gezellige dag gewenst.

Met een vriendelijke groet namens de kerkenraad,
Roelie Lok.

Scheppingscongres - zaterdag 9 juni 2018 - Zuiderhof te Zwolle
De evolutietheorie wordt tegenwoordig bijna als vanzelf geaccepteerd als verklaring voor het ontstaan van het leven. Door druk uit de samenleving is terughoudendheid ontstaan in het onderwijs over schepping, zondeval en zondvloed. Mede hierdoor wint de evolutietheorie steeds meer terrein. Om deze redenen wordt op zaterdag 9 juni 2018 in de Zuiderhof te Zwolle het Scheppingscongres georganiseerd. Allerlei vakgebieden zullen aan de orde komen maar de focus ligt op de interpretatie van aardlagen, fossielen, DNA en de verschillende levensvormen vanuit een Bijbels kader, waarbij de evolutietheorie stevig aan de tand wordt gevoeld. Iedereen die hierin is geïnteresseerd is welkom. Aanmelden kan via www.Scheppingscongres.com. Op de website is tevens het programma te vinden en informatie over de sprekers. Studenten ontvangen een speciale korting en krijgen bovendien een gratis studieboek. Contactpersoon:
Gerald Knoll info@scheppingscongres.com Tel: +316 53 73 62 65

Vanuit de Pastorie
De meivakantie voor de scholieren zit er op. Einde examenkandidaten zijn aan de examens begonnen. Een spannende tijd. Äls je er goed voor staat, maar zeker als je er iets minder goed voor staat. Vanaf deze plek wens ik jullie sterkte en wijsheid voor de laatste voorbereidingen en voor het maken van de toetsen. Bidden voor je examen is geen excuus om niet te leren, maar is zeker wel goed om te doen. God stelt belang in je leven en wat je wilt gaan doen en dus ook in je examen. Zeker als je Hem ook betrekt bij de keuzes die je hierin maakt.
Hartelijke groeten,
Ds. Menkveld.